KPSC Group C Question Paper 2021 | Question Papers PDF

KPSC Group C Question Paper

Group C Question Paper

Paper Marks Duration
General Paper 100 1:30 Hours
Communication Paper 100 2 Hours
 
ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಕಗಳು ಸಮಯ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ 100 1:30 ಗಂಟೆಗಳು
ಸಂವಹನ ಪತ್ರಿಕೆ 100 2 ಗಂಟೆಗಳು

HSTR ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವ್ಯಕವಾಗಿ ನೋಡಲೆಬೇಕು

  • ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ Group C  PDF ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಇವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ 
  • ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ PDF Copyಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Leave a Reply